La present política de privacitat és conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades (RGPD) , a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) , així com en el que no resulte contrari a la normativa indicada, a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desplegament, y/o aquelles que les pogueren substituir o actualitzar en el futur.

La nostra organització està compromesa amb la privacitat de les seues dades personals. Les dades personals facilitats són necessaris per a prestar els nostres servicis i són tractats de manera lícita, lleial i transparent, garantint una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental per mitjà de l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives.

A través del present document volem oferir-li de forma transparent i lleial tota la informació necessària relativa al tractament de les seues dades personals que realitza esta organització.


I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • IDENTITAT: Club Ciclista Segària
 • CIF / NIF: G53703633
 • DOMICILI: Plaça Major, 10 - 03760 Ondara (Alacant)
 • TELÈFON: 648 014 494
 • E-MAIL: info@ccsegaria.com


II. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

 1. Les dades personals facilitats no seran objecte de cap cessió llevat que així es dispose en els tractaments específics.
 2. Opcionalment, per a la contractació de servicis de computació en el núvol y/o servicis per a l'enviament d'e-mails, de comunicació, així com altres servicis informàtics relacionats, les dades personals podran ser:
  • Cedits a empreses de servicis informàtics ubicades dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o,
  • Transferits a empreses de servicis informàtics ubicades fora de l'EEE acollits a l'escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per a garantir la seguretat de les dades personals. Pot obtindre més informació visitant este enllaç https://www.privacyshield.gov/welcome
 3. Opcionalment, a administracions i la resta d'organismes quan siguen requerits en compliment d'obligacions legals.

 

III. BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS

En cada tractament específic de dades personals li informarem de la base legal que ho legitima.


IV. DRETS

Dret d'Accés

És el dret a obtindre del responsable del tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que concernixen a l'interessat i, en este cas, dret d'accés a les dades personals i a la informació següent: els fins del tractament, les categories de dades personals de què es tracte, els destinataris o les categories de destinataris a qui es van comunicar o seran comunicats les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per a determinar este termini, l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació de tractament de dades personals relatius a l'interessat o a oposar-se al dit tractament, dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) , l'existència, si és el cas, de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, quan es transferisquen dades terceres països el dret a ser informat de les garanties adequades aplicades.

Dret de Rectificació

És el dret a sol·licitar la rectificació de les seues dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incomplets. Cal tindre en compte que al facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garantix que són certs i exactes i es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació dels mateixos. Per tant qualsevol dany causat per motiu d'una comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l'interessatDerecho de Supresión.

Dret a la Limitació

És el dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades personals, la qual cosa suposa que en determinats casos puga sol·licitar-nos que suspenguem temporalment els tractaments de les seues dades personals o que els conservem més enllà del temps necessari quan puga necessitar-ho.

Dret a Retirar el Consentiment

És el dret a retirar el consentiment que ha proporcionat al marcar? He llegit i accepte la política de privacitat? En qualsevol moment i segons s'especifica en l'apartat corresponent? Ejercicio de drets? o en el tractament específic de comunicacions comercials o Newsletter. Cal tindre en compte que este dret no produirà efectes si, entre altres casos, el tractament de les dades personals és necessari per al compliment d'una obligació legal, l'execució i el manteniment d'una relació contractual, o per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix la retirada del consentiment no tindrà efectes retroactius, és a dir, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Dret a la Portabilitat

És el dret a rebre les dades personals que li incumbisquen i que ens haja facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable, sempre que: el tractament es base en el seu consentiment i s'efectue per mitjans automatitzats o informàtics.

Dret d'Oposició

És el dret a oposar-se al tractament de les seues dades personals basant-se en l'interés legítim el nostre. No continuarem tractant les seues dades personals a menys que podem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a Presentar una Reclamació davant d'una Autoritat de Control

 Si considera que tractem les seues dades personals d'una manera incorrecte, pot contactar amb nosaltres o també té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD):  https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Exercici de Drets

Pot exercir els drets que li assistixen a través de carta a l'adreça postal abans indicada o a través de l'e-mail info@ccsegaria.com, adjuntant en ambdós casos còpia de la seua NIF/NIE/Pasaporte o document anàleg.


V. TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS

Disposicions genèriques.

Les dades personals sol·licitats en cada un dels tractaments específics són adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als que són tractats pel que es complix amb el principi de minimització de dades.

Les dades personals sol·licitats en cada un dels tractaments específics són els estrictame necessaris, la negativa a facilitar-los implicaria no poder prestar el servici sol·licitat.

Les comunicacions de les dades personals previstes en cada un dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l'execució i el manteniment d'un contracte i en altres casos per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Formulari de contacte

Les dades personals seran tractats per a canalitzar les sol·licituds d'informació, suggeriments i reclamacions d'usuaris o clients.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment expresse al marcar? He llegit i accepte la política de privacidad?.

Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment que deixen de tractar-se, sense perjuí de l'exercici dels drets que li assistixen com interessat.

Formulari de comerç electrònic (e-commerce)

Les dades personals seran tractats per a gestionar les seues compres online per mitjà del processament dels seus comandes i devolucions a través dels nostres servicis online, enviar-li notificacions sobre l'estat de l'entrega o en cas de problemes amb l'enviament dels articles, administrar els seus pagaments, gestionar qualsevol queixa o qüestió sobre la garantia dels productes o servicis, identificar-li i validar la seua edat legal per a contractar, així com per a i si és el cas, la formulació, exercici o la defensa de reclamacions.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment expresse al marcar? He llegit i accepte les condicions de compra?

Les dades personals seran cedits a l'empresa de transport per a poder fer-te arribar la comanda al teu domicili així com a proveïdors del servici de pagament.

Les dades personals es conservaran mentres no retire el consentiment, llevat que hagen de conservar-se per al manteniment de la relació entre les parts o durant els anys necessaris per al compliment d'obligacions legals.

Formulari d'informació comercial (Newsletter)

En el cas que ens del seu consentiment explícit donant-se d'alta en el nostre Newsletter, utilitzarem les seues dades personals per a enviar-li informació comercial del seu interés.

El tractament de les dades personals amb esta finalitat es basa en el consentiment a l'acceptar l'enviament d'informació comercial.

Ud. té el dret de retirar el consentiment en qualsevol moment a través del procediment abans indicat o a través de l'enllaç ?darse de baixa? que figurarà en el peu de tots els correus que li enviem

Les dades personals es conservaran mentres no retire el consentiment o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Formulari de pressupostos

Utilitzarem les seues dades personals per a gestionar les sol·licituds de pressupostos.

La base legal del tractament és l'execució d'un contracte i l'aplicació de mesures precontractuals.

Les dades personals es conservaran mentres es mantinga la relació entre les parts o durant els anys necessaris per al compliment d'obligacions legals.

INSTAGRAM SUMA KILÒMETRES AMB NOSALTRES @ccsegaria

Uso de cookies de ccsegaria.com

Esta página web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, la web puede contener enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a esta que el usuario podrá decidir aceptar o no cuando acceda a ellos. Para obtener información adicional sobre el uso de las cookies, acceda a nuestra política de cookies.

ACEPTAR